Skip to main content

Hàng Xóm với Hàng Xóm MCPS

Bộ Công Cụ về Ngân Sách Điều Hành MCPS

logo

Bước 1

Tập hợp một nhóm và lựa chọn một địa điểm
Mọi người đều có thể đứng ra tổ chức một buổi thảo luận Hàng Xóm với Hàng Xóm. Buổi này có thể diễn ra trong buổi họp PTA; buổi ăn trưa tại một cơ sở kinh doanh hay phi lợi nhuận; hay tại nhà của một người hàng xóm hay gia đình. Số người trong nhóm là tùy ý người tổ chức, những cần bảo đảm để mọi người đều có cơ hội để tham gia.
Chọn một địa điểm mà tốt nhất là có thể truy cập internet để cho những người tham dự có thể xem trang mạng Ngân Sách 101 và các tài liệu ngân sách trên mạng có trong bộ công cụ này. Nếu địa điểm không có sẵn internet, hãy in trước các tài liệu và làm các bản sao.

Bước 2

Xem trang mạng Ngân Sách 101 và xem xét các tài liệu.
Trang mạng Ngân Sách 101 sẽ cho quý vị một cái nhìn tổng quát về những gì trong ngân sách điều hành MCPS. Trang mạng này, mà gồm một phim video, sẽ cho quý vị thấy tiền tài trợ của chúng ta từ đâu tới, nó được tiêu xài như thế nào, và chúng ta bố trí nhân viên cho từng trường ra sao để bảo đảm rằng chúng ta đáp ứng được những nhu cầu của mỗi học sinh. Trang mạng Ngân Sách 101, kết hợp với thông tin dưới đây về đề nghị ngân sách điều hành FY 2017, sẽ cung cấp một căn bản cho bàn luận của quý vị. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến ngân sách, xin hãy email pio@mcpsmd.org và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời quý vị trong thời hạn sớm nhất có thể được.

Tài Nguyên Ngân Sách

Những Liên Kết Hữu Ích

Bước 3

Buổi đàm thoại của quý vị
Đây là lúc bắt đầu cuộc thảo luận của quý vị. Sau đây là một vài câu hỏi để khởi động buổi đàm thoại nhưng những cuộc đàm thoại Hàng Xóm với Hàng Xóm nên tập trung vào những phạm vi về ngân sách nào quan trọng nhất đối với quý vị và những người trong nhóm của quý vị. Bảo đảm là chỉ định một người hướng dẫn thảo luận và một người ghi chép, và chụp vài tấm hình buổi thảo luận của quý vị để chia sẻ với cộng đồng MCPS.
Những câu hỏi để khởi động cuộc đàm thoại:

  • Với số tiền tài trợ giới hạn, quý vị nghĩ là những phạm vi quan trọng nhất mà MCPS nên đầu tư vào là những phạm vi nào?
  • Từ năm 2008, ngân sách tăng rất ít cho các trường học MCPS vì tài nguyên giới hạn. Những khó khăn này đã ảnh hưởng đến các trường học và các học sinh chúng ta như thế nào?
  • Có những cách nào để các phụ huynh và thành viên cộng đồng có thể chia sẽ các quan điểm của họ về tầm quan trọng của tài trợ ngân sách MCPS với các thành viên đắc cử không?

Bước 4

Chia sẻ ý kiến quý vị
Xin gửi email ghi chép của quý vị và bất cứ hình ảnh nào quý vị muốn chia sẻ đến pio@mcpsmd.org. Quý vị không cần phải cung cấp tên của tất cả mọi người trong nhóm, nhưng tên và thông tin liên lạc của người tổ chức sẽ rất hữu ích. Xin đừng nhắc đến tên của những trẻ em cụ thể trong ghi chép của quý vị.
Tất cả các ghi chép sẽ được chia sẽ với Hội Đồng Giáo Dục và Giám Đốc Học Vụ Trường Học. Hình ảnh có thể được đăng trên trang mạng Hàng Xóm với Hàng Xóm và những nguồn thông tin MCPS khác.
CÓ CÂU HỎI?
Nếu quý vị có câu hỏi về Hàng Xóm với Hàng Xóm, xin gọi Department of Public Information and Web Services tại (301) 279-3853 hay email pio@mcpsmd.org.