Skip to main content

Vietnamese 09-14-2023


Ngày 6 tháng 9, 2023

Các Trường MCPS Thực hiện Nhắc nhở, Một Công cụ Truyền thông Mới

Ứng dụng Nhắc nhở là gì?

Nhắc nhở là một nền tảng nhắn tin sẽ được sử dụng để liên lạc giữa các trường MCPS, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Nhân viên nhà trường, nhân viên văn phòng trung ương, học sinh và phụ huynh đều sẽ có trương mục Nhắc nhở để cho phép họ gửi và/hoặc nhận tin nhắn bằng phương thức liên lạc ưa thích, như tin nhắn văn bản, email hoặc cuộc gọi điện thoại bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ.

 

Khi nào và Như thế nào Trường tôi sẽ Sử dụng nó?
Vào kỳ nghỉ mùa đông, các trường học sẽ chuyển sang và thường xuyên sử dụng ứng dụng Nhắc nhở. Khi trường thực hiện quá trình chuyển đổi này, phụ huynh và học sinh lớn hơn sẽ nhận được tin nhắn văn bản hoặc thông báo qua email từ giáo viên.

Dành cho Phụ Huynh

Phụ huynh có thể đăng nhập vào trương mục Nhắc nhở qua trang mạng hoặc sử dụng ứng dụng Nhắc nhở.

Dành cho Học sinh

Học sinh từ 13 tuổi trở lên sẽ có thể trả lời tin nhắn của giáo viên. Tất cả học sinh có thể đăng nhập vào trương mục Nhắc nhở qua trang mạng bằng chọn Đăng nhập vào Google, sử dụng thông tin đăng nhập ứng dụng MCPS Google của các em. Học sinh từ 13 tuổi trở lên có điện thoại di động có thể tải xuống ứng dụng Nhắc nhở và đăng nhập bằng tùy chọn “Đăng nhập vào Google”.

Các Trường sẽ Tổ chức Chương trình Trở lại Trường

Nhóm Watkins Mills sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ đầu tiên “Back to School Block Party” vào Ngày thứ Năm 14 tháng 9, từ 6–8 giờ tối. Đây chỉ là một trong những sự kiện diễn ra từ nay đến tháng 9 để chào đón học sinh quay trở lại. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Trường Trung học Cấp II Montgomery Village, 19300 Watkins Mill Road ở Montgomery Village.

Hãy nhớ kiểm tra với trường của học sinh để biết ngày và giờ của Đêm Trở lại Trường năm nay.

Tin tức Quan trọng dành cho Học sinh Lớp 9 về Thẩm địnhTiểu bang

Bắt đầu năm học này đối với các học sinh Lớp 9 (Lớp Ra trường 2027), Thẩm định Toàn diện Maryland về sinh học và chính quyền sẽ được tính là 20 phần trăm của điểm cuối cùng của học sinh trong mỗi khóa học. Một đêm trực tuyến dành cho phụ huynh sẽ được tổ chức vào mùa thu này để chia sẻ thêm thông tin.

Mừng Tháng Di sản Nam Mỹ

Tháng Di sản Nam Mỹ được tổ chức từ Ngày 15 tháng 9 đến Ngày 15 tháng 10. Trong suốt tháng, các trường MCPS sẽ tôn vinh văn hóa và truyền thống độc đáo của học sinh, giáo viên, nhân viên và thành viên cộng đồng có nguồn gốc từ Tây Ban Nha và các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha khác ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ và vùng Caribe.

Người gốc Nam Mỹ và La tinh là nhóm dân tộc tăng trưởng nhanh nhất tại MCPS, với 34 phần trăm học sinh. Các nguồn thông tin MCPS để mừng Tháng Di sản Nam Mỹ có tại đây.

Chúng tôi muốn tất cả học sinh MCPS, phụ huynh và nhân viên cùng mừng với chúng tôi! Chia sẻ một bức ảnh đại diện cho di sản của quý vị và MCPS có thể trình bày các hình ảnh đó trong một thư viện ảo. Gửi các hình ảnh qua email đến pio@mcpsmd.org.

 

Hội đồng đang Tìm kiếm Ý kiến của Công chúng về Ba Chính sách

Hội đồng Giáo dục đang lấy ý kiến về đề xuất sửa đổi ba chính sách:

Chính sách ABC, Sự Tham gia của Phụ huynh và Gia đình

Chính sách BLB, Quy tắc Thủ tục Khiếu nại và Điều trần

Chính sách IJA, Chương trình và Dịch vụ Tư vấn Trường học

Bản dịch các ngôn ngữ có sẵn.

  • Dự thảo sửa đổi Chính sách ABC đã có sẵn để lấy ý kiến kể từ Ngày 9 tháng 2, 2023 và thời gian lấy ý kiến sẽ kết thúc vào Ngày 18 tháng 9. Ủy ban Quản lý Chính sách của Hội đồng quản trị dự kiến sẽ xem xét các ý kiến của công chúng tại cuộc họp Ngày 10 tháng 10,
  • Dự thảo sửa đổi Chính sách BLB đã có sẵn để lấy ý kiến kể từ Ngày 7 tháng 7, 2023 và thời gian lấy ý kiến sẽ kết thúc vào Ngày 18 tháng 9. Ủy ban Quản lý Chính sách của Hội đồng quản trị dự kiến sẽ xem xét các ý kiến của công chúng tại cuộc họp vào Ngày 10 tháng 10,

  • Bản dự thảo sửa đổi Chính sách IJA đã có sẵn để lấy ý kiến kể từ Ngày 26 tháng 4, 2023 và thời gian lấy ý kiến sẽ kết thúc vào Ngày 6 tháng 11, Ủy ban Quản lý Chính sách của Hội đồng quản trị dự kiến sẽ xem xét các ý kiến của công chúng tại cuộc họp Ngày 14 tháng 12, 2023.

Mô tả về những thay đổi, những thay đổi dự thảo và các câu hỏi ý kiến công chúng có sẵn trên Trang Ý Kiến Công chúng.

 

Lịch trình các buổi Hội thảo mùa Thu của Parent Academy (Học Viện Phụ Huynh) Hiện có

Gia đình và học sinh có thể tham gia trong suốt năm học với Parent Academy TO GO. Parent Academy TO GO là một loạt hội thảo trực tuyến cho các gia đình xem tại nhà.

Các hội thảo trên mạng vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 được liệt kê bên dưới và cũng có sẵn trên trang mạng của Học viện Phụ huynh. Ghi danh có tại đây.

Tháng 9

Phương thức Học tập: Hỗ trợ Con em tại Nhà

Ngày Thứ Hai 11 Tháng 9

6-7 giờ tối

Đại Học Dự Định: Tìm hiểu Quy trình Tuyển sinh vào Đại học

Ngày thứ Tư 13 Tháng 9

6-7 giờ tối

Năm học Mới, Chiến lược Mới: Cách lập Kế hoạch, Kiên trì và Đạt Thành công trong Học tập Năm nay

Ngày thứ Tư 27 Tháng 9

6-7 giờ tối

Từ Thất bại đến Hoạt động

Ngày thứ Năm 28 Tháng 9

6-7 giờ tối

Tháng 10

Chiến lược Xanh tại Nhà (Green Strategies at Home)

Ngày Thứ Hai 2 Tháng 10

6-7 giờ tối

 

Thể thao MCPS – #WeR.A.I.S.E.

Ngày thứ Năm 5 tháng 10

6-7 giờ tối

Kỷ luật Tốt

Thứ Tư 11 tháng 10

6-7 giờ tối

Làm Phụ huynh Tích Cực Ngay Bây giờ!

Ngày thứ Năm 12 tháng 10

6:30-8:30 tối

Đây là phần một của loạt bài gồm bốn phần. Việc tham dự cả bốn buổi hội thảo đều được khuyến khích.

Sự Quan Tâm: Kiềm Chế Căng Thẳng trong Thời Gian Khó Khăn

Ngày Thứ Hai 16 Tháng 10

6:30-7:30 tối

Rèn luyện kỹ năng phát âm tại nhà

Ngày Thứ Ba 17 Tháng 10

6-7 giờ tối

Lời nhắn về An toàn Trực tuyến cho Trẻ em và Thanh thiếu niên

Ngày Thứ Tư 18 tháng 10

6-7 giờ tối

Làm Phụ huynh Tích Cực Ngay Bây giờ!

Ngày thứ Năm 19 tháng 10

6:30-8:30 tối

Đây là phần hai của loạt bài gồm bốn phần. Tham dự cả bốn buổi hội thảo được khuyến khích.

Lộ trình vào đại học: Học sinh Nên Làm gì để Nổi bật ở trường Trung học Cấp III

Ngày Thứ Tư 25 tháng 10

6-7 giờ tối

Làm Phụ huynh Tích Cực Ngay Bây giờ!

Ngày Thứ Năm 26 tháng 10

6:30-8:30 tối

Đây là phần ba của loạt bài gồm bốn phần. Tham dự cả bốn buổi hội thảo được khuyến khích.

Tháng Mười Một

SAT Kỹ thuật số Mới: Mọi điều Quý vị Cần Biết

Ngày Thứ Năm 2 tháng 11

6-7 giờ tối

Làm Phụ huynh Tích Cực Ngay Bây giờ!

Ngày Thứ Tư 8 tháng 11

6:30-8:30 tối

Đây là phần bốn của loạt bài gồm bốn phần. Tham dự cả bốn buổi hội thảo được khuyến khích.

Tập luyện Kỹ năng Phát âm tại Nhà

Ngày Thứ Ba 14 Tháng 11

6-7 giờ tối

Hướng dẫn dành cho Phụ huynh để Ngăn chặn Bạo lực Hẹn hò tuổi Thanh thiếu niên

Ngày Thứ Năm 16 tháng 11

6-7 giờ tối

Tháng 12

Sự Kiện về Fentanyl

Ngày Thứ Năm 14 Tháng 12

6-7 giờ tối

 

Kêu gọi Tất cả Học sinh Trung học Cấp III: Hãy Đăng ký Ngay vào Học viện Lãnh đạo mùa Thu MoCo EmpowHER

 

Em có phải là học sinh trung học quan tâm đến việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và cố vấn của mình không? Hãy tham gia Học viện lãnh đạo mùa thu của MoCo EmpowHER!

 

Sứ mệnh của MoCo EmpowHER là thúc đẩy một cộng đồng các cô gái vững mạnh trên toàn quận nhằm tạo một không gian an toàn để thảo luận về tấn công tình dục, phân biệt giới tính và các vấn đề kỳ thị dựa trên giới tính khác. Trong suốt khoá ba tháng, những người tham gia sẽ tham dự các hội thảo hai tuần một lần, cả ảo và trực tiếp, tập trung vào việc hoàn thiện các kỹ năng lãnh đạo qua các bài học về nói trước công chúng, động lực và giao tiếp nhóm cũng như tổ chức và theo đó là thông qua các bài học về tính xen kẽ, thành kiến ngầm, phân biệt giới tính trên các phương tiện truyền thông, bất bình đẳng về giới tính và các vấn đề về quyền phụ nữ.

 

Chưa kể, những người tham gia sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp cùng chúng tôi vào cuối chương trình nhằm tôn vinh tất cả những gì các em đã nỗ lực và đạt được bằng những công cụ mà chúng tôi đã trang bị cho các em! Đăng ký vào Học viện Lãnh đạo bằng cách sử dụng đường dẫn liên kết này. Hạn chót nộp đơn là Ngày thứ Sáu 22 tháng 9 lúc 11:59

Bảo tàng Glenstone Cung cấp các Chuyến Thăm trường Miễn phí; Làm hẹn Trực tuyến đến hết Tháng 1, 2024

Trong năm học 2023–2024, Bảo tàng Glenstone đã đưa ra một trang lấy hẹn mới mà sẽ giúp làm hẹn tại nơi, một schuyến thăm có hướng dẫn rành mạch hơn cho các nhà giáo dục. Hệ thống mới này cung cấp tính khả dụng theo thời gian thực để kế hoạch các chuyến thăm có hướng dẫn từ ngày 1 tháng 9 đến Ngày 26 tháng 1, 2024.

Bảo tàng Potomac cung cấp cơ hội cho học sinh trung học cấp II và trung học cấp III học tập trong môi trường khuyến khích kết nối trực tiếp với nghệ thuật, kiến trúc và thiên nhiên.

Glenstone sẽ tiếp tục cung cấp các chuyến tham quan tận nơi có hướng dẫn và các tùy chọn tương tác ảo. Chương trình học dành cho nhiều chương trình giảng dạy và cấp lớp khác nhau, đồng thời sử dụng các bài tập tương tác để khuyến khích sự tham gia trực tiếp.

Cùng với cuộc triển lãm tạm thời, Ellsworth Kelly ở 100, các chuyến tham quan của trường đã được mở rộng để bao gồm những đóng góp quan trọng của Kelly cho thế giới nghệ thuật hiện đại. Để tìm hiểu thêm về chương trình trường học, truy cập trang mạng.

Đối với các trường trung học cấp II và trung học cấp III MCPS, Glenstone cung cấp dịch vụ đưa đón xe buýt miễn phí và bao gồm cả giáo viên dạy thay cho tất cả các chuyến thăm có hướng dẫn. Thông tin chi tiết hơn sẽ được chia sẻ sau khi chuyến thăm được xác nhận.

Để yêu cầu một chuyến tham quan tận nơi có hướng dẫn, bấm vào đây. Để yêu cầu tương tác ảo, bấm vào đây.

Glenstone tọa lạc tại 12100 Glen Road ở Potomac.

Những Ngày Cần Nhớ

Ngày thứ Năm 7 tháng 9 – Hội Đồng Giáo Dục họp

Ngày thứ Bảy 9 tháng 9 – Thi ACT